viernes, 15 de abril de 2011


The value of silence - Khandro Rinpoche from WhatMeditationReallyIs on Vimeo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario